Valpar


   

 


                Vi har just nu ingen valpkull planerad!          Vår målsättning är att i liten skala föda upp friska

          och sunda hundar med en god mentalitet och en

          rastypisk exteriör efter bra jaktlinjer.


         Vi följer Svenska Kennelklubbens regler och normer

          och har genomgått SKK:s Uppfödarutbildning.
                  

       

                               


                                                          Bilderna är från vår senaste C-kull 2015-02-24.


                 


                 


               


                

               
                                                                                                                     


 


           


Uppdaterad: 2019-04-25

Copyright © 2015 Scherman